Psihologija, Logopedija,

Radionice za odrasle

OTPUSTIMO STRES- umjetnost za dušu

„Jučer sam bio pametan, stoga sam želio mijenjati svijet. Danas sam mudar. Zato želim promijeniti sebe“

Ciklus radionica je terapijskog tipa, a temelji se na holističkom pristupu. Obuhvaća rad na fizičkom, emocionalnom i energetskom polju. Rad na preuzimanju brige o nama samima što bi značilo voljeti sebe na pravilan i zdrav način.
Postizanje smirenosti uma, psiho-fizičke i energetske ravnoteže. Rad na osvještavanju i oslobađanju vlastitih emocija, koji obuhvaća i fizički dio oslobađanja zatomljenih emocionalnih stanja. Potisnute emocije nalaze se posvuda u našem tijelu uključujući organe i mišiće. Radi se na pronalaskui otpuštanju  emocionalne tenzije, te jačanju kapaciteta osobe kako bi se na kreativan način uspila prilagoditi zahtjevima vanjskog svijeta. Pristup obuhvaća rad na prihvaćanju stvari koje ne možemo promijeniti, ali trudimo se mijenjati ono što možemo- nas same. Temelji se na povećanju svjesnosti vlastitih procesa te način na koji emocije i misli utječu na naše tjelesne reakcije, te potaknuti osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito življenje.

Posvetimo vrijeme umijeću improvizacije. Vratimo se iskonskoj slobodi izražavanja putem crteža i ostalih kreativnih tehnika odbacimo sva naučena pravila te probudimo zaboravljenu dječju spontanost u nama.

 

OTKRITI SEBE

„Ono čega iznutra nismo svjesni, manifestira se izvana kao naša sudbina.“
                                                                                                     C.G. Jung
U današnjem svijetu socijalizacije čovjek, a da toga nije niti svjestan preuzima uloge koje nam nameće društvo kako bi se što bolje i praktičnije mogao nositi sa životnim zadatcima. U tom trenutku veoma lako zaboravlja na osjećaj za vlastito ja unutar svoje duše. Takav nesvjestan proces osobi otežava osobni razvoj te gubi istinsku slobodu.

Cilj ovoga ciklusa  radionica je oslobađanje kreativnih potencijala, jačanje intuitivnog dijela sebe, jačanje samosvijesti i pronalaženje povjerenja u vlastito ja. Cilj je osnažiti vlastitu stvaralačku snagu, te pronaći vrijeme za samoga sebe i dopustiti sebi da bar dio vremena izdvojimo oslobađajući se okova svakodnevnog kaosa. Rad se temelji na jačanju vlastitih pozitivnih osobina, na prorađivanju trenutne ili zatomljene psihičke i energetske blokade.