Psihologija, Logopedija,

Radionice za mlade

Radionice za mlade-Budi svoj

Rad na sebi i sazrijevanje može dati drugačije odnose, napraviti drugačije scenarije i probuditi osjećaj uspjeha i slobode.


Svaka mlada osoba (adolescent) traži  put u svoj identitet. Upravo taj put mladima postavlja velike i naporne zahtjeve kojima se moraju prilagoditi. Kod formiranja vlastitog identiteta osoba mora proći  procese u kojoj će oblikovati sliku o sebi, a koja se upravo bazira na osjećaju autonomije, povjerenja u samoga sebe i svoje kvalitete a koji su gradili ličnost postepeno tijekom odrastanja. Osoba se može naći u borbi sa samim sobom i okolinom tijekom razvoja selfa. Self  podrazumijeva dio ličnosti koji se odnosi na to kako vidimo, a ujedno i doživljavamo sami sebe. Uloga selfa je da osobi omogući osjećaj zadovoljstava, te da umanji anksiozna stanja kod socijalne  interakcije, te na taj način razvije kvalitetno samopoštovanje.